Paalutus on pohjarakennusmenetelmä jota käytetään kun maaperä rakennusalueella ei ole riittävän kantavaa rakentamista varten. Paalujen avulla rakennusten ja rakennelmien aiheuttama kuormitus viedään pehmeiden kerrosten läpi kovaan pohjaan saakka.

Paalutusta voidaan hyödyntää myös olemassa olevien perustusten korjaamisessa ja vahvistamisessa sekä esimerkiksi silloin kun rakenteen käyttötarkoitus muuttuu ja perustuksille tulee lisää kuormaa.

ITS-Vahvistus Oy:n paalutusmenetelmiin kuuluu lyöntipaalutus, porapaalutus sekä suihkupaalutus. Monipuolinen kalustomme mahdollistaa paaluttamisen myös rakennusten sisällä ja muissa ahtaissa tiloissa.

Paalutus on ydinosaamistamme, voit luottaa tinkimättömään ammattitaitoomme.

 

Teräspaalutus - Betonipaalutus

Teräspaalutus soveltuu hyvin käytettäväksi kaikkien rakennusten ja rakennelmien perustamisessa.

Teräspaalutuksen etuja betonipaalutukseen verrattuna ovat pienempi asennuskalusto, vähäinen tärinä sekä vähäisempi paalun rikkoutumisriski kiviä sisältävässä maassa. Asennamme teräsputkipaaluja sekä lyömällä että poraamalla lähes kaikissa kokoluokissa. Betonipaalutus puolestaan on oikeissa olosuhteissa kustannustehokas vaihtoehto.

Lyöntipaalutus

Suoritamme teräs- ja betonipaalutustöitä sekä hydraulijärkäleillä että hydrauli- ja paineilmavasaroilla. Ahtaissa tiloissa ja rakennusten välittömässä läheisyydessä asennustyöt suoritetaan pääsääntöisesti hydrauli- tai paineilmavasaralla tärinävaikutusten minimoimiseksi. Lyöntipaalujen kantavuuden varmistamme tarvittaessa PDA-mittauksin.

Porapaalutus

Porapaalutus on asennustarkka menetelmä, jolla paalut saadaan vietyä varmuudella myös täyttökerrosten ja lohkareiden läpi aina tiiviiseen peruskallioon saakka. Tuotevalikoimaamme kuuluvat kaikki poraamalla asennettavat putkipaalut, sydänteräspaalut sekä injektoidut porapaalut.

Tyypillisimpiä poraamalla asennettavia putkipaaluja ovat RD-porapaalut, ja vastaavasti tavanomaisimpia injektoituja porapaaluja ovat Titan Ischebeck ja Mai –tyyppiset jatkuvakierteiset itseporautuvat tangot. Injektoidut porapaalut voidaan tehdä soveltuvissa maaperäolosuhteissa myös kitkapaaluiksi, jolloin paalupituudet jäävät tukipaaluvaihtoehtoa lyhyemmiksi.

Suihkupaalutus

Suihkupaalutus –menetelmä, jolla maahan tehdään pilari voimakkaasti paineistetun sementtisuihkun avulla. Sementti-vesi seos pumpataan porauskalustossa olevien suuttimien läpi samalla kun poraputkia pyöritetään ja nostetaan ylöspäin. Pilarin läpimittaa säädellään suihkutussuuttimien läpimittaa, painetta, porakaluston pyöritysnopeutta ja nostonopeutta muuttamalla. Teemme suihkupaalutus –menetelmällä myös tiivistysseiniä esim. ponttiseinien alapäähän.

       
Erikoisurakointi Pääurakointi Yhteystiedot Verkkolaskut
Destia Engineering Oy
Puhelin: 0201 550 650
Fax: 0201 550 699

Verkkolaskuosoite: FI8720511800041891
Operaattori: Nordea (NDEAFIHH)
Aineistomuoto: Finvoice