Injektointi vahvistaa ja tiivistää rakenteet kestäviksi.

Injektoinnilla tarkoitetaan nestemäisen kovettuvan aineen, kuten sementin, uretaanin, vesilasin tai epoksin pumppaamista maan, kallion tai betonirakenteen sisään tarkoituksena lujittaa tai tiivistää ko. rakennetta.

Injektoinnin avulla näiden rakenteiden käyttöikää ja –varmuutta voidaan lisätä huomattavasti. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. padot, sillat, kanavat, erilaiset pilarit ja palkit sekä tunnelirakenteet. Injektoinnin avulla korjaus voidaan kohdentaa tarkasti haluttuun alueeseen. Usein korjauskohteen käyttöä voidaan samanaikaisesti jatkaa korjaustoimenpiteistä huolimatta.

ITS-Vahvistuksella on pitkä kokemus erilaisista injektointikohteista. Injektoinnin työalueemme kattaa sekä kemialliset (epoksi, uretaani, vesilasi jne.) että sementti-injektoinnit eri sementtilaaduilla (perus-, rapid-, pika- yms. sementit sekä erilaiset mikrosementit). Epoksi-injektointia käytetään tyypillisesti betonirakenteissa ja esimerkiksi koneperustuksissa. Uretaani-injektoinnin tavanomaisia käyttökohteita ovat maa- ja kalliorakenteet. Sementti-injektointia puolestaan käytetään yleensä erilaisissa maa-injektoinneissa sekä kalliotiloissa, kuten tunneleissa. Lisäksi tiivistämme mm. ponttiseinien alapäät suihkuinjektoinnin avulla.

Oma kattava injektointikalustomme soveltuu niin pienten halkeama- ja vuotokorjausten suorittamiseen kuin massiivisten injektointiprojektien toteuttamiseen, esimerkiksi maapatojen korjaushankkeissa.

Porauskalustoamme hyödyntäen suoritamme tarvittaessa itse injektointiprojektien edellyttämät maa- ja kallioporaukset sekä asennamme injektointiputket. Kattava porauskalustomme soveltuu myös tilanteisiin, joissa esimerkiksi maa-injektointi halutaan toteuttaa välittömästi porauskaluston kautta putkia maahan jättämättä.

Joustava ja asiakkaansa tarpeita ymmärtävä ammattilainen on paras yhteistyökumppaninne.

       
Erikoisurakointi Pääurakointi Yhteystiedot Verkkolaskut
Destia Engineering Oy
Puhelin: 0201 550 650
Fax: 0201 550 699

Verkkolaskuosoite: FI8720511800041891
Operaattori: Nordea (NDEAFIHH)
Aineistomuoto: Finvoice